Aukioloajat:

Ma – pe  8.30 – 20.30  
La            8.30 – 18.00      
Su           11.00 – 16.00

Aukioloajat:

Ma – pe  8.30 – 20.30  
La            8.30 – 18.00      
Su           11.00 – 16.00

Välkommen till vårt apotek i Citymarket Kuppis

Nova Apotek erbjuder följande tjänster

Kontroll av medicinering

Apoteket erbjuder en ny tjänst, kontroll av medicinering, som befrämjar läkemedelssäkerheten och en lyckad läkemedelsbehandling. Tjänsten är speciellt lämplig för äldre personer och personer som använder många mediciner. I denna tjänst kontrolleras:

  • eventuella biverkningar, samverkningar
  • användning av ändamålsenliga läkemedelsformer
  • rätta doseringar och intagningstidpunkter för läkemedel
  • läkemedelsanvändning enligt vårdrekommendationerna

I tjänsten ingår en kort intervju samt bruk av befintliga uppgifter: medicinlista eller recept, laboratoriesvar. En skriftig rapport ingår i priset av 40 euro.

Helhetsbedömning av läkemedelsbehandling

Denna tjänst är mera omfattande än kontroll av medicinering. I tjänsten ingår kontroll av:

  • eventuella biverkningar, samverkningar
  • rätta läkemedelsdoser och intagningstidpunkter
  • ändamålsenlig läkemedelsbehandling vid  t.ex njursvikt
  • vårdrekommendationerna
  • behandlingsföljsamhet, dvs. målet är att öka kundens motivation att använda ordinerade läkemedel
  • ekonomisk läkemedelsbehandling

I tjänsten ingår en längre intervju samt kontakt med vårdande läkare. Uppgifter om sjukdomshistoria, medicinlistor och laboratoriesvar insamlas. Kontroll/uppföljning efter ca. 3-6 månader. En utförlig skriftlig rapport ingår. Timarvode.

Maskinell dosdispensering

Maskinell dosdispensering passar för personer, som använder många mediciner eller tar dem flera gånger dagligen.

Kunden får sina läkemedel från apoteket maskinellt packade i behändiga dospåsar med två veckors mellanrum. I tjänsten ingår också kontroll av läkemedelsbehandlingen. Kunden betalar endast för använda läkemedel och denna tjänst minskar läkemedelssvinnet och även också ofta läkemedelskostnaderna.

Yhteystiedot

Nova Apteekki

Uudenmaantie 17

20700 TURKU

024 171 700

turku@novaapteekki.fi

www.novaapteekki.fi